Biserica din Radoaia

In toamna anului 2000, prin stăruinţa enoriaşilor din satul Rădoaia şi mai ales a gospodarului Hreşcu Gheorghe şi împreună cu Pr. paroh Croitoru Alexandru, s-au făcut demersurile pentru cumpărarea terenului pe care se va construi viitorul sfânt locaş cu hramul „Naşterea Maicii Domnului”.

La data de 1 aprilie 2002 s-a aprobat înfiinţarea Parohiei Rădoaia, prin renunţarea titulaturii de filie a Parohiei Drăguşani de care aparţinea până atunci.

Începând din vara anului 2003 s-au început lucrările de turnare a fundaţiei Bisericii de către credincioşii din Rădoaia, dar au stagnat în toamna aceluiaşi an datorită lipsei fondurilor.

Din luna august 2003 lucrările de construire a Bisericii au continuat sub îndrumarea Pr. Abageru Constantin suplinitorul acestei parohii şi au ajuns la stadiul de ridicare a zidurilor şi turlei.

Începând din iulie 2004 Prea sfinţitul Episcop Eftimie al Romanului a aprobat hirotonia Pr. Abageru Vasile pentru Parohia Rădoaia. Astfel, noul preot paroh, împreună cu membrii consiliului parohial şi cântăreţul Arvinte Ştefan, a continuat lucrările de construcţie ale bisericii din Rădoaia, având ajutor financiar şi din partea Parohiei Parava.

Cu binecuvântarea lui Dumnezeu şi cu ajutorul Sfintei Fecioare Maria s-a ajuns ca în iarna anului 2004 biserica să fie acoperită şi tencuită în interior.

Biserica Radoaia

În primăvara anului 2005 biserica era deja tencuită şi în exterior şi urma a fi făcută faţada. Au urmat executarea Sfintei Mese şi aşezarea catapetesmei sculptate la Suceava, în septembrie 2005, şi pregătirea pereţilor pentru pictură.

În martie 2006 s-au aşezat icoanele pe catapeteasmă şi s-a zidit proscomidiarul de către cântăreţul Arvinte Ştefan.

Pe 29 mai 2006 au început lucrările de pictură a Bisericii de către pictorul bisericesc Roşcan Aurel şi s-au finalizat în luna august a aceluiaşi an.

În luna septembrie 2006 s-au aşezat policandrele din Sfântul Altar şi s-au făcut pregătirile pentru sfinţirea bisericii.

În luna octombrie a acestui an s-a aşezat în turla bisericii clopotul donat de Primăria Parava. În anul 2007 biserica „Naşterea Maicii Domnului” face demersuri pentru a împrejmui curtea şi cimitirul parohial cu gard, a cumpăra teren pentru casa parohială si un nou cimitir, a dota biserica cu strane şi încălzire centralizată precum şi pentru dotarea turlei cu un clopot necesar.